وبسایت شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

معاونت مالی، اداری و پشتیبانی

اداره حسابداری ، اداره انبار ، اداره جمعداری اموال

بیشتر

معاونت سرمايه گذاری و بازرگانی

سرمايه گذاری و مشارکت ،اهداف اداره سرمایه گذاری و مشارکت ،بازرگانی خارجی

بیشتر

عمران و ترافیک

اجرای پروژه هایی نظیر احداث، توسعه و بهسازی معابر، مشتمل بر خیابانها، پیاده رو ها و پارکینگ های عمومی، پارک های سطح جزیره، مراکز خدماتی، تفریحی، ورزشی، فرهنگی ، توسعه بندر و فرودگاه در جزیره زیبای کیش بر عهده این معاونت می باشد

بیشتر

معاونت امور شهری

معاونت امور شهری ضمن تاکید بر تامین نیازمندیهای کیشوندان و گردشگران جزیره زیبای کیش در امور خدماتی، با حداکثر استفاده از ظرفیتهای و پتانسیل های موجود فعالیت می نماید.

بیشتر

بندر و فرودگاه

معاونت بندر و فرودگاه یکی از معاونت های شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش می باشد که وظیفه مدیریت متمرکز و تخصصی درگاههای اصلی ورود و خروج جزیره کیش (بندر و فرودگاه) را بر عهده دارد.

بیشتر

معاونت ورزش و آموزش

آشنا نمودن اقشار مختلف با اثرات ورزش به منظور برخورداری از سلامت جسمی، روحی و روانی و توسعه و تعمیم تربیت بدنی در جزیره کیش , ......

بیشتر
معاونت مالی، اداری و پشتیبانی
سرمايه گذاری و بازرگانی
عمران و ترافیک
معاونت امور شهری
بندر و فرودگاه
معاونت ورزش و آموزش

اخبار ویژه

اردوی تیم ملی شمشیر بازی در کیش

اخبار